ayiracsolst

BKG - Biokütle Gazlaştırıcı Santralleri
Biyokütlenin gazlaştırılması, katı yakıtların ısıl çevirim teknolojisiyle yanabilen bir gaza dönüştürülmesi işlemidir. Sınırlandırılmış oksijen, hava, buhar veya bunların kombinasyonları reaksiyonu başlatır. Üretilen gaz ise karbonmonoksit, karbondioksit, hidrojen, metan, su ve azot'un yanısıra kömür parçacıkları, kül ve katran gibi artıkları da içermektedir. Üretilen gaz temizlendikten sonra kazanlarda, motorlarda, türbinlerde ısı ve güç üretilmeküzere kullanılmaktadır.
Konusunda uzman yurtiçi ve yurtdışı partner firmalarımız ile birlikte çalışarak, gazlaştırma tekniği ile enerji üreten santral kurulumu, ekipman montajı, devreye alma, bakım, revizyon ve rehabilitasyon hizmetleri vermektedir.
 

gazlastirma

Go to top