ayiracsolst

BKY - Biokütle Yakma Enerji Santralleri

Biokütle Santralları, Atıkların Küresel ve çevresel bir tehdit haline gelmeye ve enerji kaynaklarının da sınırlanmaya başladığı dünyamızda; Temiz Enerjiyi, küresel ve çevresel kirlenme yaratmadan ve dışa bağımlı olmadan, milli kaynaklarla üretmek maksadıyla son teknolojiile geliştirilmişenerji merkezleridir. Bu santraller, Biokütle tanımına giren atıkları yakarak kullanan, Kojenerasyonlu ve rejenerasyonlu santrallardır.
Orman artıkları önemli biyokütle kaynaklarından biridir.
• İnce dallar, tepeler, kökler, • Kozalaklar, • Kabuklar, • Orman altı örtüsü, • Çalı türleri bitkilerin kesilmesinden çıkan biyokütle orman artıkları olarak nitelendirilmektedir.
 kablitz2

Diğer Sitemiz

datekbuton

Diğer Sitemiz

Şirketimizi incelemek için

butona tıklayınız.

Teklif İste

Teklif İstemek için geren veriler bu bölümde ilgili formlar halinde sunulacaktır.

Go to top