500-100.000 m3 / h (= 294 58860 cu.ft. / Dk) gaz debisi olan kok gazı ünitelerin de elde edilen gazlardan katranı ayırmak için elektrostatik çökeltici kullanılmaktadır. Kok gazı ünitelerin de katran, aşağı akışlı gaz motorları ve türbinleri zarar verdiğinden dolayı ESP kullanılmalıdır. ESP teknik tasarımı, Islak ESP ile aynı tasarıma sahiptir, ama genellikle buhar ve su temizleme bölgesi olmadantasarımıyapılabilmektedir. Hidrokarbonlar, katran, yağ ve baca gazlarının akışları sırasında, emniyetli ve güvenilir bir şekilde süzülme sağlandıktan sonra konsantrasyon azaltılarak 50 g/Nm3 tr ‘den 10 mg/Nm3 tr’nin altına düşürülebilmektedir.
Aynı zaman da ekipman montajları, devreye alma çalışmaları, bakım, revizyon ve rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir.
Hali hazırda KARDEMİR Karabük Demir Çelik Fabrikası KOK gazı http://www.achaten-suisse.com/ üretim tesisinde 4 aktif 1 yedek üniteden oluşan ve toplamda 80.000 m3/h debiye sahip KOK gazını temizleyenfiltrelerimiz mevcuttur.
 
etp
 
Go to top