ayiracsolst

kablitz
 
 
BKY - Biokütle Yakma Enerji Santralleri
Biokütle Santralları, Atıkların Küresel ve çevresel bir tehdit haline gelmeye ve enerji kaynaklarının da sınırlanmaya başladığı dünyamızda; Temiz Enerjiyi, küresel ve çevresel kirlenme yaratmadan ve dışa bağımlı olmadan, milli kaynaklarla üretmek maksadıyla son teknolojiile geliştirilmişenerji merkezleridir. Bu santraller, Biokütle tanımına giren atıkları yakarak kullanan, Kojenerasyonlu ve rejenerasyonlu santrallardır.
Orman artıkları önemli biyokütle kaynaklarından biridir.
• İnce dallar, tepeler, kökler, • Kozalaklar, • Kabuklar, • Orman altı örtüsü, • Çalı türleri bitkilerin kesilmesinden çıkan biyokütle orman artıkları olarak nitelendirilmektedir.
 

kablitz1 

 

Go to top